0

ЈП„Куманово-Гас“Куманово објавува Оглас за вработување на давател на јавна услуга на определено време за 1 година бр.01/2021

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20 – г и член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавениот сектор, член  37 – е од Законот за јавни претпријатија, [...]

0

Оглас за вработување работници на определено време од 2 месеци во ЈП „Куманово-Гас“ Куманово бр.01/2020

Врз основа на член 22 и 23 и член 46 од Законот за работни односи, член 20 – г од Законот за вработените во јавениот сектор, член  37 – е од законот за јавни претпријатија, Одлуката за [...]