Што е гасна инсталација?

Од гасоводот , со инсталација на куќниот приклучок го доведуваме  гасот до вашиот објект и редовно се контролира исправноста и непропустливоста на инсталацијата. На трасата на куќниот приклучок  не е дозволено да  спроведете ископи, за изградба на објекти, складирање, и садење дрвја. Ако забележите било какво оштетување , пропуштање од вентили, пропуштање од мерно регулационен сет ве замолуваме веднаш да не информирате.

Вентили  во мерно регулациониот сет се користи за суспендирање на протокот на гас во случај на вонредна состојба или дефект на гасната инсталација. Вентил се наоѓа во мерно регулациониот сет.

Мерно регулациониот сет  (МРС) го поправува и заменува Ј.П Куманово-Гас Куманово . Ваша обврска е да обезбедите пристап до МРС секогаш кога тоа е потребно.

Start typing and press Enter to search